Čišćenje proizvodnih objekata

Čistimo ih mašinama koje su specijalno namenjene za čišćenje proizvodnih pogona.

Pošaljite nam upit

U oblasti industrije i
građevinarstva izdvajamo:

  • industrijske usisivače za tečnost i opiljke koji usisavaju ulja, rashladne emulzije kao i fine i grube metalne opiljke
  • industrijske usisivače za čvrste materije i prašinu
  • industrijske usisivače za usisavanje opasne i zapaljive prašine
  • čišćenje suvim ledom u svim sektorima proizvodnje (mašina za proizvodnju, robota, delova, transportnih traka, postrojenja, alata, generatora, turbina, komandnih ormana, kao i uklanjanje grafita sa zidova i žvakaćih guma sa svih površina).

Čišćenje suvim ledom je ekološko čišćenje, bez hemikalija ili abraziva, koje ne oštećuje površine i ne ostavlja ostatke odnosno abrazive ili otpadnu vodu.