Tekuće i investiciono održavanje objekata

Održavanje zgrade obuhvata sve aktivnosti održavanja na zajedničkim delovima zgrade kojima se obezbeđuje očuvanje funkcija i svojstava zgrade u skladu sa njenom namenom, a naročito u cilju redovnog korišćenja i funkcionisanja zgrade.

Pošaljite nam upit
Tekuće i investiciono održavanje objekata
Probrilliant Icon

Aktivnosti na održavanju zgrade vrše se kroz:

HITNE INTERVENCIJE
TEKUĆE ODRŽAVANJE
INVESTICIONO ODRŽAVANJE

Predmet tekućeg i investicionog održavanja zgrade su: građevinski elementi, uređaji, oprema i instalacije.

HITNE INTERVENCIJE su aktivnosti koje se bez odlaganja izvršavaju radi zaštite života i zdravlja ljudi, njihove sigurnosti, zaštite imovine od oštećenja i dovođenje zgrade, njenih delova, uređaja, instalacija i opreme u stanje ispravnosti, upotrebljivosti i sigurnosti.

TEKUĆE ODRŽAVANJE je izvođenje radova koji se preduzimaju radi sprečavanja oštećenja koja nastaju upotrebom zgrade ili radi otklanjanja tih oštećenja, a sastoje se od pregleda, popravki i preduzimanja preventivnih i zaštitnih mera, odnosno svih radova kojima se obezbeđuje održavanje na zadovoljavajućem nivou upotrebljivosti.

Tekuće održavanje obuhvata:

 • redovno servisiranje liftova
 • popravka ili zamena elemenata i delova lifta
 • popravka ili zamena automata za osvetljenje, prekidača, sijalica i dr.
 • popravka ili zamena okova, brava, katanaca i drugih uređaja za zatvaranje ormana za strujomere, vodomere, telefonske i televizijske instalacije
 • krečenje i bojenje prostorija u zgradi
 • farbanje cevne mreže, grejnih tela i drugih uređaja
 • čišćenje slivnika, oluka i olučnih cevi zgrade
 • skidanje i popravka elemenata fasade i krova za koje se utvrdi da ugrožavaju bezbednost ljudi i imovine (maltera, fasadnih obloga, krovnog pokrivača i dr.)
 • popravka ili zamena elemenata krova, radi zaštite od prokišnjavanja, odnosno prodora vode i drugih atmosferskih padavina, kao i popravku ili zamenu drugih elemenata koji su vezani za krov (dimnjaci, ventilacioni kanali, krovni otvori)
 • popravka ili zamena oluka i olučnih cevi i drugih limenih opšivki, ukoliko se utvrdi da se uzrok pojave vlage i prokišnjavanja
 • skidanje ili popravka oštećenih delova balkona, terasa, lođa i stepeništa zgrade za koje se utvrdi da ugrožavaju bezbednost ljudi i imovine
 • popravka ili zamena vodovodne i kanalizacione cevi i snimanje iste
 • specijalizovanom opremom kada dođe do prskanja njenih delova
 • popravka ili zamena hidrofora kada zbog kvara zgrada ostane bez vode
 • izbacivanje podzemnih i sličnih voda iz podrumskih i drugih prostorija u zgradi
 • otklanjanje uzroka nestanka struje zbog kvara na elektroinstalaciji zgrade, od strujomernog ormana do potrošača
 • utvrđivanje i otklanjanje uzroka elektriziranja uređaja i instalacija u zgradi, odnosno otklanjanje kvarova i nedostataka koji mogu dovesti do požara
 • popravka cevne mreže, grejnih tela i delova toplovodnih odnosno gasnih postrojenja zgrade zbog prskanja delova mreže, grejnih tela i toplovodnog, odnosno gasnog sistema
 • popravka ili zamena oštećenog protivpožarnog stepeništa
 • popravka ili zamena instalacija i uređaja za žaštitu od požara popravka ili zamena neispravnih gromobrana
 • deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija
 • održavanje platoa i trotoara oko zgrade, odnosno nasipa, useka, rigola i sl.
 • zatvaranje vode na centralnom ventilu i glavnim ventilima po vertikalama usled pucanja vodovodne instalacije
 • odgušivanje kanalizacione mreže u zgradi i odnošenje izlivnih ostataka i dezinfekcija prostora
 • intervencije kojima se zgradi obezbeđuje redovno snabdevanje vodom i električnom energijom

INVESTICIONO ODRŽAVANJE jeste izvođenje građevinsko-zanatskih odnosno drugih radova u zavisnosti od vrste objekta u cilju poboljšanja uslova korišenja zgrade u toku eksploatacija.